SRH Hochschule Heidelberg
Professor

Prof. Dr. Volker Engert

Fakultät für Wirtschaft | Professor für Digital Business & E-Commerce

E-Mail: volker.engert@srh.de
Telefax: +49 6221 6799-103
Telefon: +49 6221 6799-123
Portraitfoto Volker Engert