SRH Hochschule Heidelberg
Professor

Prof. Dr. Stefanie A. Schubert

School of Business | Professor | Study Programme Director International Business (B.A.)

Room: LGS 6, OG 3, 308
E-Mail: Stefanie.Schubert@srh.de
Fax: +49 6221 6799-103
Phone: +49 6221 6799-127
Portraitfoto Stefanie Schubert